عمومی و تخصصی

خدمات بخش عمومی و تخصصی کلینیک بر اساس برنامه کاری پزشکان به این صورت است :

- حضور پزشک عمومی در طول هفته به منظور درمان سرپایی بیماران

- حضور پزشکان متخصص از جمله پزشک زنان و زایمان، پزشک اجتماعی، پزشک خانواده، متخصص داخلی، جراح عمومی و متخصص قلب

- ارجاع بیماران بر اساس تشخیص پزشک به دیگر متخصصین و هماهنگی با آن ها

پزشکان

پزشکان مجرب مرکز
دکتر امیر فروغی
دکتر امیر فروغی
متخصص پزشکی اجتماعی
دکتر الهام احمدی
دکتر الهام احمدی
پزشک عمومی