پزشکان و همکاران

پزشکان

پزشکان مجرب مرکز
اعظم رستمیان
اعظم رستمیان
پرستار
فاطمه سالاری
فاطمه سالاری
کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرضیه جلالی
مرضیه جلالی
مشاور پیش از ازدواج و انتخاب رشته
سهیلا بابایی
سهیلا بابایی
مشاور تحصیلی و کودک
دکتر الهام احمدی
دکتر الهام احمدی
پزشک عمومی
دکتر امیر فروغی
دکتر امیر فروغی
متخصص پزشکی اجتماعی
ریحانه فراست کیش
ریحانه فراست کیش
روانشناس
فرزاد سلیمانیان
فرزاد سلیمانیان
متخصص تغذیه
سها پژمان فر
سها پژمان فر
کارشناس تغذیه
 زهره سبقت الهی
زهره سبقت الهی
روان شناس
دکتر سامی
دکتر سامی
پزشک عمومی