مراقبت و پرستاری

- آشنایی و گرفتن شرح حال از مراجعین

- چکاپ، تشکیل پرونده سلامت و در آخر ارجاع به بخش مربوطه و پیگیری (تریاژ پرستاری)

- سرم درمانی، انواع تزریقات، پانسمان و بخیه

- چک قند خون و فشار خون و کنترل اکسیژن خون

- نوار قلب و مراقبت و پیگیری از بیماران

- ارجاع بیمار در صورت لزوم به آزمایشگاه ها و متخصصان دیگر

- پشتیبانی و پاسخگویی به کلیه ی سوالات بیمار به صورت ۲۴ ساعته

- رابط بین مجموعه و بیمار (پیگیری روند درمانی)

- اندازه گیری پارامتر های بیومتریک مربوط به تغذیه

- پیگیری مشکلات مربوط به کلیه ی بخش ها

پزشکان

پزشکان مجرب مرکز
اعظم رستمیان
اعظم رستمیان
پرستار